منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) کانون توجه خطوط کشتیرانی معتبر جهانی

در پی ورود خط کشتیرانی N.Y.K کشور ژاپن به منطقه ویژه اقتصادی بندر امام خمینی(ره) ، نخستین کشتی این خط به نام ایوامی(Iwami) در این مجتمع بزرگ بندری پهلو گرفت.

به گزارش روابط عمومی، معاون دریایی و بندری اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان با اشاره به   رونق فعالیت های کشتیرانی پس از برجام اظهار داشت: در پی افزایش مبادلات بازرگانی کشورمان و استقبال خطوط کشتیرانی معتبر جهانی از این فرصت، نخستین فروند از ناوگان کشتیرانی N.Y.K کشور ژاپن، حامل ورق های عریض آهن طی بیست و سوم بهمن ماه سال جاری در منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره)  پهلو گرفته و بار خود را تخلیه نمود.

گرایلو در ادامه افزود: این کشتی پس از بارگیری محموله ی خود در یکی از بنادر بزرگ ژاپن، بار خود را  طی این خط کشتیرانی به مقصد این مجتمع بندری حمل کرده و به این ترتیب زمینه ی مبادلات مستقیم و بیشتر کالا  بین بنادر دو کشور فراهم گردید.

معاون دریایی و بندری اظهار امیدواری کرد: در پی افزایش تردد ناوگان خطوط کشتیرانی معتبر جهانی به این  مجتمع بزرگ بندری کشور، زمینه های مساعدی برای مبدل شدن منطقه ویژه اقتصادی بندرامام خمینی(ره) به کانون ترانزیت کالا در شمال خلیج فارس و رونق فعالیت های بازرگانی در نیمه ی غربی کشور بیش از پیش مهیا گردد.

یادآور می شود خط کشتیرانی N.Y.K، هفدهمین خط برتر کشتیرانی جهان است که حدود یک قرن سابقه فعالیت دارد و بیانیه ماموریت آن تمرکز بر مشتری گرایی و CRM  است.

https://biknews.ir/2562کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2562/منطقه-ویژه-اقتصادی-بندرامام-خمینیره-ک/کپی شد!