علی گلمرادی به عنوان نماینده ویژه خانه ملت به منظور پیگیری بحران ریزگردها

علی گلمرادی به عنوان نماینده ویژه خانه ملت به منظور پیگیری بحران ریزگردها در استان خوزستان در جمع اصحاب رسانه در تحریریه پایگاه خبری شوشان:

تصمیم اجرایی وزیر جهاد کشاورزی برای وضعیت فعلی بحران خوزستان، خود بحران ساز است.
تصمیم شتاب زده و غیرکارشناسی وزیر جهاد کشاورزی در خصوص تغییر مدیریت منابع طبیعی استان، مشکلات استان خوزستان را بیشتر خواهد کرد.

تجدید نظر در تصمیم اتخاذ شده از سوی وزیر، خواستگاه مجمع نمایندگان استان است و استاندار خوزستان باید به این مهم اهمیت ویژه دهد و از این تغییر در شرایط فعلی که استان گرفتار قطعی آب و برق و اختلال در سیستم مخابرات می باشد جلوگیری نماید.
چگونه شخصی که از مدیران اجرایی طرح ۵۵۰ هزار هکتاری در استان می باشد، می تواند برای نظارت بر اجرای این طرح عظیم که مسئولیت آن بر عهده اداره کل منابع طبیعی هست، انتخاب شود؟

https://biknews.ir/2545کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2545/علی-گلمرادی-به-عنوان-نماینده-ویژه-خانه/کپی شد!