اعتراض و اعتصاب نیروهای بومی اخراج شده

اعتراض و اعتصاب نیروهای بومی اخراج شده شرکت پتروشیمی تکس آریا در منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره)

https://biknews.ir/2529کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2529/اعتراض-و-اعتصاب-نیروهای-بومی-اخراج-شده/کپی شد!