چند نکته پیرامون اعتراض تعدادی از مردم به طرح میدان بزرگ شهر

اعتراض به طرح میدان بزرگ شهر

 

 

چند نکته پیرامون اعتراض تعدادی از مردم به طرح میدان بزرگ شهر

۱ – جدای از بحث های کارشناسی، اجرای این طرح با هزینه های فراوان با توجه به معضلات و مشکلات عدیده شهری نمی تواند و نباید اولویت شهرداری قرار بگیرد. متاسفانه در اجرای بسیاری از پروژه های دوران تصدی شهرداران مختلف چیزی که از آن غفلت شده است مبحث اولویت هاست.

۲ – نباید اعتراض به یک طرح و یا حادثه به خیابان و آتش زدن لاستیک کشیده شود و مردم به کف خیابان بیایند این رویه خطرناکی است که در اثر بی توجهی و کم کاری مسئولین شهری و عدم رسیدگی به مشکلات و مسائل در شهر ما شایع شده است.

۳ – حضور پر رنگ و فعال برخی از لیدرها و اطرافیان نماینده مجلس شهرستان در بین اعتراض کنندگان این شائبه را بوجود می آورد که مخالفت با این طرح و اصرار بر اجرای این طرح، میدان زورآزمایی شهردار و نماینده شده است و آنچه در این میان اهمیت ندارد مصالح و مشکلات مردم است، براستی آیا باید اجرا و یا عدم اجرای یک طرح در کف خیابان مشخص شود و آیا این تعداد افراد نماینده کل مردم بندر امام خمینی(ره) هستند و آیا جایز است موافقان اجرای طرح هم با آتش زدن لاستیک حضور خود را اعلام کنند!

۴ – قرار گرفتن ملکی متعلق به شهردار در خیابان جایگزین این طرح و همچنین شایعه فروش زمین های پارک و اطراف خیابانی که قرار است سنگ فرش شود از جمله مواردی است که ماهیت طراح را سودجویانه نمایان می کند که به جا بود شهردار محترم در اجرای این طرح به آنها توجه می نمود.

۵ – به گفته یکی از اعضای شورای شهر و یکی از معاونین بخشداری، شورای ترافیک با اجرای این طرح مخالفت نموده است، آیا نظر شورای ترافیک الزام آور نیست؟ چه کسی باید در این زمینه به مردم پاسخگو باشد؟

https://biknews.ir/2448کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2448/چند-نکته-پیرامون-اعتراض-تعدادی-از-مردم/کپی شد!