علت افت فشار و قطع آب بندر امام خمینی(ره) ، قطع شدن ۱۴ ساعته برق در اهواز است

علت افت فشار و قطع آب بندر امام خمینی(ره) ، قطع شدن ۱۴ ساعته برق در اهواز است

 

مهندس صخراوی مدیر امور آبرسانی بندر امام خمینی(ره) در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره) اظهار داشت:

آب بندر امام خمینی(ره) از منطقه کوت امیر کارون تامین میشود ، به علت قطع شدن ۱۴ ساعته برق در اهواز و کارون و همچنین عدم پمپاژ شاهد قطع آب و افت فشار در بندر امام خمینی(ره) هستیم.

 

ایشان یادآور شد: در حال حاضر با وجود افت فشار در حال مدیریت آب هستیم تا با قطع شدن چندین ساعته آب در بندر امام خمینی(ره) مواجه نشویم.

https://biknews.ir/2366کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2366/علت-افت-فشار-و-قطع-آب-بندر-امام-خمینیره/کپی شد!