سومین جلسه بررسی بودجه پیشنهادی ۹۶ شهرداری بندرامام خمینی(ره) برگزار شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) سومین جلسه کمیسیون برنامه وبودجه وحقوقی باموضوع بررسی بودجه پیشنهادی ۹۶ شهرداری دوشنبه بعدازظهر با حضور شهردار ، اعضای شورا و به ریاست داود مجدم مسئول کمیسیون در محل شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

در این جلسه مصوب شد جهت انجام حسابرسی سالیانه و شفافیت مالی بیشتر شورای اسلامی بندر امام خمینی(ره) ، موسسه معتبر حسابرسی امور مربوطه را انجام دهند.

از دیگر مصوبات این جلسه شهرداری بندر امام خمینی(ره) ملزم به اصلاح موارد اداری کارشناسی شده حسابرس شورای اسلامی شهر و اعلام نتیجه و بازخورد تک‌تک بندهای مندرج در گزارش شد.

همچنین دراین جلسه جهت جمع بندی نهایی “بودجه سال ۹۶” جلسه چهارم پیشنهاد گردید.

https://biknews.ir/2345کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2345/سومین-جلسه-بررسی-بودجه-پیشنهادی-۹۶-شهر/کپی شد!