جوابیه خبر بندر امام خمینی(ره) به متن منتشر شده در فضای مجازی

جوابیه خبر بندر امام خمینی(ره) به متن منتشر شده در فضای مجازی

پس از درج مطلبی از سوی خبر بندر امام خمینی(ره) با عنوان “شهدای آتش نشان” متنی در واکنش به این مطلب، در فضای مجازی منتشر شده است، خبر بندر امام خمینی(ره) در این خصوص پاسخ می‌دهد:

خبر بندرامام خمینی(ره) بر اصل پاسداشت شهدای آتش نشان تاکید داشته و از برگزار کنندگان آن تشکر کرده و بر آنان درود فرستاده بود.
اما اولا نسبت به عملکرد سوء استفاده کنندگان اعتراض داشته نه “برگزار کنندگان”، گویا پاسخ دهنده خودشان را مرجع ضمیر یافته و جیغ بنفش سر داده اند که چرا ما گفته ایم سوءاستفاده از مراسم یادبود امر ناپسندی است!

شاهد این سوءاستفاده، عکس های #سلفی با چهره های #خندان برخی افراد است که به طور گسترده در فضای مجازی پخش شده که “زمان فرارسیدن انتخابات شوراها” ثابت می‌کند ما نیت خوانی کرده ایم یا واقع نمایی.

ثانیا اشکال بعدی ما به مکان برگزاری بوده است نه اصل یادبود. اینکه دیگران چه کرده اند یا می کنند دلیل درستی عمل نمی شود.

اگر وجود یک ایستگاه آتش نشانی آماده برای حوادث شهری با بیش از ۸۵ هزار نفر جمعیت کافی بود چه نیازی به راه اندازی  و فعالیت ایستگاه دوم است؟ خدا را شاکریم که حادثه ای پیش نیامد ، اگر حادثه ای پیش آمده بود آیا این گونه استدلال ها پاسخگوی آسیب دیدگان می شد؟

اما اینکه مارا متهم به عدم همراهی با مردم و ایجاد فضای دوقطبی کرده اید آنقدر مضحک است که نیاز به جواب ندارد.

https://biknews.ir/2333کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2333/جوابیه-خبر-بندر-امام-خمینیره-به-متن-من/کپی شد!