محسن ادیبی سرپرست دفترمدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از  روابط عمومی سازمان منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی، مدیرعامل این سازمان طی حکمی محسن ادیبی را به سمت «سرپرست دفترمدیرعامل» سازمان منصوب کرد.

در این حکم آمده است: “با توجه به تعهد و سوابق جنابعالی بدین‌وسیلـه به عنوان «سرپرست دفتر مدیرعامل» منصوب می شوید. امید است با استعانت از خداوند متعال و بهره‌گیری از توان همکاران دفتر در انجام وظایف محوله منجمله هماهنگی امور جاری و برنامه‌های دفتر، برگزاری جلسات و پیگیری تصمیمات متخذه، تکریم ارباب رجوع و پاسخگویی و پیگیری درخواست‌ها موفق و مؤید باشید.”

مهندس محسن ادیبی سرپرس دفتر مدیرعامل سازمان منطقه ویژه اقتصادی

https://biknews.ir/2327کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2327/محسن-ادیبی-سرپرست-دفترمدیرعامل-سازما/کپی شد!