قیمت گوشت بدون استخوان و چربی در بندر امام خمینی(ره) ۳۵ هزار تومان اعلام شد

قیمت گوشت بدون استخوان و چربی در بندر امام خمینی(ره) ۳۵ هزار تومان اعلام شد

بدری رئیس اداره صنعت معدن تجارت در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره) اظهار داشت :

قیمت هر کیلو گوشت به همراه صد گرم چربی طبق مصوبه هیئت نظارت شهرستان ۳۲ هزار تومان اعلام شده است.

ایشان در ادامه افزودند : اکثر شهروندان گوشت را بدون چربی طلب می کنند که با کسر چربی و محاسبه قیمت ، هر کیلو گوشت بدون چربی و استخوان ۳۵ هزار تومان قانونی می باشد.

پیش تر مدیر کل صنعت معدن تجارت استان خوزستان قیمت هر کیلو گوشت را ۳۱ هزار تومان در کل استان اعلام کرده بود.

https://biknews.ir/2324کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2324/قیمت-گوشت-بدون-استخوان-و-چربی-در-بندر-ام/کپی شد!