بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری بندر امام خمینی(ره) ۷۵ میلیارد تومان پیشنهاد شد

بودجه سال ۱۳۹۶ شهرداری بندرامام خمینی ۷۵ میلیارد تومان پیشنهاد شد

مجدم رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره):

جلسه‌ی بررسی پیش‌نویس برنامه ‌و بودجه شهرداری بندر امام خمینی (ره)، در کمیسیون برنامه و بودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر برگزار گردید.

نصیری فر شهردار بندرامام خمینی(ره) در این جلسه لایحه ی بودجه ی سال ۹۶ را تقدیم کرد و توضیحاتی در خصوص برخی از بندهای آن ارائه نمود.

شهردار بندرامام خمینی(ره) اهم موضوعات پروژه‌های عملیاتی لایحه ی بودجه ی سال ۹۶ را، پارک کودک، پارک ترافیک، پیاده‌روسازی، ایجاد اماکن ورزشی، ساماندهی بافت قدیمی بازارشهرداری که می تواند یک نمادی از بندرامام خمینی(ره) باشد عنوان کرد.

لازم به ذکراست بودجه۹۶ شهرداری ۷۵ میلیارد تومان براساس ۴۰ درصد عمرانی و۶۰ درصد جاری وخدماتی در بودجه پیشنهاد شده است.

https://biknews.ir/2292کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2292/بودجه-سال-۱۳۹۶-شهرداری-بندر-امام-خمینی/کپی شد!