گزارش تصویری روز ۱۳آبان در بندرامام خمینی(ره)

گزارش تصویری روز ۱۳آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی در بندرامام خمینی(ره)

https://biknews.ir/2048کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2048/گزارش-تصویری-روز-13آبان-استکبار-ستیزی/کپی شد!