حماسه حضور مردم بندر امام خمینی(ره) پای صندوق های رای

به گزارش پایگاه خبری خبر بندر امام خمینی(ره)، انتخابات چهاردهمین دوره ریاست جمهوری از ساعت ۸صبح در شعب اخذ رای بندر امام خمینی(ره) آغاز و همچنان ادامه دارد . در بندر امام خمینی(ره) ۴۱ شعبه ثابت و ۳ شعبه سیار اخذ رای مشغول فعالیت هستند و طبق مشاهدات میدانی ، حضور مردم در ساعات اولیه رای گیری پر تعداد گزارش شده است .
عکس:
احمد خرمی
https://biknews.ir/16403کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/16403/حماسه-حضور-مردم-بندر-امام-خمینیره-پای/کپی شد!