موج دوم حضور مردم بندر امام خمینی در ساعات پایانی رای گیری + عکس

به گزارش پایگاه خبری خبر بندر امام خمینی(ره)، با توجه به تمدید زمان رای گیری ، موج دوم حضور مردم در پای صندوق های رای آغاز شده است و شعب اخذ رای نسبت ساعات اولیه شلوغ تر شده اند و رای گیری همچنان ادامه دارد .

https://biknews.ir/16076کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/16076/موج-دوم-حضور-مردم-بندر-امام-خمینی-در-ساع/کپی شد!