دومین سالگرد شهید علیرضا دریس در بندر امام خمینی(ره) برگزار شد

دومین سالگرد شهید امر به معروف بسیجی علیرضا دریس با حضور خانواده شهید، دوستان و مردم قدرشناس در گلزار شهدای آرمستان بهشت سجادی بندر امام خمینی(ره)، برگزار شد.
عکس:
احمد خرمی

 

https://biknews.ir/15992کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/15992/دومین-سالگرد-شهید-علیرضا-دریس-در-بندر-ا/کپی شد!