راهپیمایی مردم بندر امام خمینی(ره) در محکومیت اهانت به قرآن کریم در سوئد

نمازگزاران بندر امام خمینی(ره) همزمان با سراسر کشور، پس از اقامه نمازجمعه، با برپایی راهپیمایی، هتک حرمت به ساحت مقدس قرآن کریم را محکوم کردند.
عکس:
علیرضا حرمانی

 

https://biknews.ir/15283کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/15283/راهپیمایی-مردم-بندر-امام-خمینیره-در-مح/کپی شد!