یوم الله ۱۳ آبان در بندرامام خمینی(ره) به روایت تصویر

مراسم راهپیمایی ۱۳ آبان روز ملی مبارزه با استکبار جهانی و اعلام انزجار از آمریکا، روز جمعه همزمان با سراسر کشور با حضور اقشار مختلف مردم، دانش آموزان و دانشجویان در بندرامام خمینی(ره) برگزار شد.
عکس:
رضا مکاریان
https://biknews.ir/14662کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/14662/یوم-الله-۱۳-آبان-در-بندرامام-خمینیره-ب-2/کپی شد!