شورای شهر و شهردار از خبرنگاران بندر امام خمینی(ره) تجلیل کردند

به مناسبت روز خبرنگار مراسم تجلیل از خبرنگاران بندر امام خمینی(ره) با حضور اعضای شورای اسلامی شهر و شهردار بندر امام خمینی(ره) در محل سالن جلسات شورا، برگزار شد.
عکس:
محمد زارعی
https://biknews.ir/14448کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/14448/شورای-شهر-و-شهردار-از-خبرنگاران-بندر-ام/کپی شد!