گزارش صفر تا صد حادثه فاجعه‌بار متروپل آبادان
برج دوقلوی متروپل آبادان ظهر دوشنبه ۲ خرداد ماه ۱۴۰۱ دچار حادثه ریزش شد و فاجعه‌ای بزرگ را رقم زد.