شهادت مامور کلانتری ۱۳ در بندرامام خمینی ره

طی درگیری مسلحانه مأموران کلانتری 13بندرامام باسارقین مسلح ، متاسفانه سروان رفیع زاده به درجه رفیع شهادت نائل گردید .

یکی ازسارقین کشته شد و دومی دستگیر شده است.

اخبار تکمیلی متعاقبا اعلام خواهد شد

https://biknews.ir/14053کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/14053/شهادت-مامور-کلانتری-۱۳-در-بندرامام-خمی/کپی شد!