۶۰ نفر سهمیه استخدام آموزش و پرورش بندر امام خمینی(ره) در سال ۱۴۰۰

معاونت آموزشی اداره آموزش و پرورش بندرامام خمینی(ره) گفت: سهمیه بندرامام خمینی در آزمون استخدامی آ.پ ۶۰ نفر می باشد

ثبت نام نهمین آزمون استخدامی متمرکز دستگاه‌های اجرایی کشور سال ۱۴۰۰ از امروز چهارشنبه (۲۷ بهمن ماه) آغاز شده است و تا ۲ اسفندماه ادامه دارد.

به گزارش خبربندرامام خمینی، محمدرضا ایمانی بیان کرد: قرار است ۳۴ هزار و ۸۰۰ نفر از طریق این آزمون در وزارت آموزش و پرورش استخدام شوند که سهم آموزش و پرورش بندرامام خمینی(ره) از این سهمیه جذب ۶۰ نفر خواهد بود

زمان برگزاری آزمون۱۶اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ می باشد

https://biknews.ir/13922کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/13922/۶۰-نفر-سهمیه-استخدام-آموزش-و-پرورش-بندر/کپی شد!