درباره سویه اُمیکرون بیشتر بدانیم
دکتر بابک نعیم آسا پزشک عمومی بندر امام خمینی(ره) درباره سویه جدید کرونا ویروس گفت: میزان سرایت پذیری سویه جدید کرونا ویروس به نام اُمیکرون بیشتر از نوع دلتا آن، گزارش شده است.