گزارش خاموشی برخی معابر و اماکن در بندر امام خمینی(ره)
خاموشی معابر، پارک ها و بوستان‌های شهر بندرامام خمینی(ره) ، محیط امنی را برای معتادان متجاهر و سارقان ایجاد کرده است.