دستور وزیر نفت برای لغو و اصلاح برخی از ابلاغیه‌های منابع انسانی

وزیر نفت دستور توقف اقدام‌های اجرایی و لغو بعضی از ابلاغیه‌های مربوط به حوزه منابع انسانی و اصلاح تعدادی دیگر از این ابلاغیه‌ها را صادر کرد.

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از وزارت نفت، جواد اوجی در ابلاغیه ای خطاب به فرزین مینو، معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی تاکید کرد: شایسته است در اسرع وقت نسبت به لغو و توقف اقدام‌های اجرایی مربوط به ابلاغیه‌های مشروحه ذیل با در نظر داشتن ملاحظات مرقوم حسب مورد اقدام لازم معمول شود.

١- ابلاغیه شماره ۱۵۱۴۲۱ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۵/۴/۵ در موضوع: انتصابات.

(الف) موضوع بند ۱- ابلاغیه براساس مقررات و ضوابط اجرایی موجود قبل از تاریخ ابلاغیه اقدام شود.

(ب) بندهای ۳ و ۴ ابلاغیه لغو شود.

۲- ابلاغیه شماره ۲۹۹ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۷/۵/۶ در موضوع: ابلاغ محدودیت چهار ساله برای عهده‌داری یک سمت، لغو شود.

۳- ابلاغیه شماره ۲۸ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱/۱۷ در موضوع: فرآیند انتصاب در سمت‌های با پایه “C” و بالاتر.

کارگروه تخصصی انتصابات موضوع بند ۳- بر مبنای مقررات موضوعه مندرج در مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت تشکیل شود.

۴- ابلاغیه شماره ۱۰۶ – ۲۰/۲ تاریخ ۲/۲۵/ ۱۴۰۰ تا بررسی جامع و عدالت‌محور موضوع لغو و اقدام‌های اجرایی مربوط متوقف شود.

۵- ابلاغیه شماره ۵۹ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۶/۲/۶ در موضوع: تشکیل شورای اداری.

شورای اداری موضوع ابلاغیه منحل و نسبت به تشکیل شورای هماهنگی مدیران توسعه منابع انسانی صنعت نفت به ریاست معاونت مدیریت و توسعه سرمایه انسانی اقدام لازم معمول شود.

۶- در خصوص بازنگری ترکیب فعلی کمیسیون بررسی سوابق و ضوابط تعدیل مدرک تحصیلی اقدام و ترکیب اعضای کمیسیون براساس مجموعه مقررات اداری و استخدامی کارمندان صنعت نفت تعیین و اقدام شود.

۷- دستورالعمل‌ها و ضوابط مربوط به نظام تبدیل وضعیت و جذب نوین و تعیین حقوق نیروهای مدت معین مذکور، لغو و مراحل اجرایی مربوط متوقف شود.

اصلاح ابلاغیه ها و شیوه‌نامه‌های منابع انسانی در ۹ بخش

وزیر نفت همچنین در ابلاغیه ای دیگر خطاب به معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، دستور بررسی و اصلاح ابلاغیه‌ها و شیوه‌نامه‌های مربوط به منابع انسانی را در ۹ بخش صادر کرد.

جواد اوجی در این ابلاغیه تاکید کرد: شایسته است در اسرع وقت درباره ابلاغیه‌های مشروحه ذیل با تشکیل کارگروه‌های کارشناسی ذی‌ربط بررسی‌های جامع پیرامون موضوعات مندرج، صورت گرفته و با در نظر داشتن بازنگری محدودیت‌هایی که مشکلات و تنگناهای غیرضروری ایجاد کرده یا تمهیدات منظورشده کماکان لازم‌الاجرا تشخیص داده می‌شود، نتایج حاصله حسب مورد با پیشنهاد مشخص گزارش شود.

١- ابلاغیه شماره ۱۲۷۴۳۲ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۴/۳/۱۹ در موضوع: شیوه‌نامه الحاقی به ضوابط اجرایی بودجه سال ۱۳۹۴.

۲- قانون تفسیر بند «و» ماده (۴۴) قانون برنامه پنجم (ابلاغیه شماره ۷۳۱ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۱/۱۴) در موضوع: تبدیل وضعیت کارکنان غیررسمی ایثارگر (مشمولان قرارداد مدت موقت/ مستقیم).

(الف) از طریق اختصاص سمت‌های متناسب مورد نیاز بلاتصدی موجود یا از محل احیای سمت‌های حذف‌شده، نسبت به تبدیل وضعیت مشمولان قانون مذکور با رعایت ضوابط مربوط اقدام لازم انجام گیرد.

(ب) در موارد عدم امکان اختصاص سمت به شرح مذکور، سمت سازمانی قائم به شخص در سازمان محل خدمت ایجاد و پس از انتقال/ جابه‌جایی یا خاتمه خدمت فرد، سمت ایجادشده حذف شود.

(ج) افراد واجد شرایط با مدرک تحصیلی حداقل دیپلم به‌عنوان کارمند رسمی و دارندگان مدارک تحصیلی پایین‌تر از دیپلم به‌عنوان کارگر رسمی تابع قانون کار تبدیل وضعیت شوند.

۳- ابلاغیه شماره ۸۳ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۴۰۰/۲/۱۱ در موضوع صرفه‌جویی‌های ضروری با توجه به مقدمه فوق‌الذکر با همکاری واحدهای ذی‌ربط اقدام کارشناسی لازم انجام و نتایج حاصله حسب مورد گزارش شود.

۴- ابلاغیه شماره ۱۸۸ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۷/۳/۲۲ و دستورالعمل شماره ت‌ه‌م /۵ ۳۲۵۲۰ تاریخ ۱۳۹۷/۵/۲۲ در موضوع: نظام پرداخت کارکنان مشمول قرارداد مدت موقت/ مستقیم.

مقررات و ضوابط پرداخت‌های انجام‌شده ناشی از اجرای دستورالعمل مربوط در محدوده مناطق عملیاتی تعیین‌شده، با در نظر داشتن اهمیت بیشتر فعالیت‌های حرفه‌ای، تخصصی و مهارتی به شاغلان بخش‌های خدماتی در همان محدوده عملیاتی مذکور نیز تسری یابد.

۵- ابلاغیه شماره ۸۸ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۷/۲/۱۱ در موضوع: تعدیل مدرک تحصیلی رسمی دانشگاهی اخذشده حین خدمت.

باتوجه به مقدمه فوق‌الذکر، با همکاری مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی شرکت‌های اصلی و ستاد و با در نظر داشتن صرفه و صلاح صنعت نفت در این خصوص، کارشناسی لازم انجام و نتایج حاصله گزارش شود.

۶- ابلاغیه شماره ۵۰۳۰۰۳ – ۲۸/۱ تاریخ ۱۳۹۳/۱/۲۵ در موضوع: خدمات بهداشت و درمان صنعت نفت و با عنایت به نظام‌نامه مالی سازمان بهداشت و درمان با تشکیل کارگروه تخصصی متشکل از کارشناسان خبره و صاحب‌نظر و در نظر داشتن هزینه‌های مراکز درمانی در مالکیت صنعت نفت، در جزایر و مناطق عملیاتی محروم و در راستای افزایش رضایتمندی ارائه خدمات حیاتی بهداشت و درمان، بررسی جامع و فراگیری پیرامون موضوع به عمل آورده و نتایج حاصله جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارائه شود.

۷- مصوبه شماره ۱۶۰۱ جلسه تاریخ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ هیئت مدیره محترم وقت شرکت ملی نفت ایران در موضوع: دستورالعمل اجرایی برخورداری فرزندان پسر کارمندان شاغل و بازنشسته (در سنین بیش از ۲۲ سال) از خدمات بهداشتی و درمانی پس از تهیه آمار مشمولان و برآورد بار مالی مورد نیاز و تشریح علل توقف اجرای مقررات موضوعه، جهت تصمیم‌گیری گزارش شود.

۸- بند ۹ – ابلاغیه شماره ۶۰۷۱۱۵ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۵/۱۲/۲۲ در موضوع: مقررات بازنشستگی پیش از موعد بر مبنای تقاضای شخصی کارمند.

فرآیند تصویب‌خواهی موافقت با بازنشستگی کارمند بر مبنای تقاضای شخصی با هماهنگی مدیران توسعه منابع انسانی شرکت‌های اصلی بررسی و پیشنهاد لازم درخصوص تفویض/ عدم تفویض اختیار به مدیران عامل شرکت‌های اصلی/ معاونت توسعه سرمایه انسانی و مدیریت (حسب مورد)، ارائه شود.

۹- ابلاغیه شماره ۸۱۰ – ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۲۰ و ۷۹۷- ۲۰/۲ تاریخ ۱۳۹۹/۱۲/۱۴ در موضوع: آیین‌نامه استخدامی اعضای هیئت علمی دانشگاه و مراکز مطالعاتی و پژوهشی صنعت نفت.

با تشکیل کارگروهی مرکب از کارشناسان صاحب‌نظر و خبره در این باره، مزایا و معایب اجرای ابلاغیه مذکور بررسی و با در نظر داشتن صرفه و صلاح صنعت نفت، همچنین رویکرد افزایش کارایی مراکز مذکور گزارشی جامع تهیه و ارائه شود.

انتهای پیام/ج

https://biknews.ir/13262کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/13262/دستور-وزیر-نفت-برای-لغو-و-اصلاح-برخی-از/کپی شد!