پرونده فساد مالی شهرداری بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

قوه قضاییه و دستگاه‌های امنیتی و نظارتی در بندر امام خمینی(ره) هر قدر برای برخورد با مفسدان، تلاش بسیاری کرده و کارهای خوبی انجام بدهند که سبب دلگرمی است، اما اگر تدبیری برای روی کارآمدن نیروهای ارزشی و کارآمد در ساختار اداره‌ها و نهادها نباشد، انگار نه انگار که نه خانی اومده و نه خانی رفته!