دوره ششم شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی خوراک خبرخوان خوراک اتم

امام جمعه بندر امام خمینی(ره) با تاکید بر اینکه متاسفانه وضعیت شهری و زیرساختی بندر امام خمینی(ره) به هیچ عنوان پذیرفتنی نیست، گفت: کاهش مشکلات شهری نیازمند عزم جدی است و شورای اسلامی شهر و شهرداری در این خصوص عملکرد قابل قبولی نداشته‌اند.
سخنگوی شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) گفت: با فعال‌سازی سامانه ستاد ایران برای شهرداری بندر امام خمینی(ره)، تمام معاملات، مناقصه‌ها و مزایده‌ها شهرداری از طریق این سامانه بدون واسطه‌گری انجام می‌شود.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر بندر امام خمینی(ره) گفت: سیاست شواری شهر در بحث کم کردن هزینه‌ها، استفاده از نیروهای شهرداری به صورت بهینه شده و خریدهای نقد با برنامه‌ریزی صحیح است.