اعتکاف در مسجد النبی بندر امام خمینی(ره)

گزارش تصویری برگزاری مراسم معنوی اعتکاف در مسجد النبی بندر امام خمینی(ره)

در این مراسم مومنین سه روز را به روزه و عبادت مشغول می شوند و مسجد را ترک نمی کنند مگر در مواقع ضرورت.

عکاس: علی صالحی

https://biknews.ir/4262کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4262/اعتکاف-در-مسجد-النبی-بندر-امام-خمینیره/کپی شد!