مراسم بزرگداشت سالگرد جهاد عشایر عرب خوزستان برگزار شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از فارس، مراسم بزرگداشت سالگرد جهاد عشایر عرب خوزستان علیه نیروهای استعمارگر انگلیس، صبح امروز با حضور شیوخ و بزرگان قبایل عرب خوزستان در اهواز برگزار شد.

 در سال ۱۲۹۴ و در زمان جنگ جهانی اول، پس از فتوای مراجع نجف، قبیله‌های عرب خوزستان علیه قوای انگلیس که از جنوب وارد ایران شده بودند، در غرب اهواز جهاد کردند. پیش از این نیروهای انگلیس به کشور عراق لشکرکشی و بصره و فاو را کشور اشغال کرده بودند.

در جریان نبرد عشایر قهرمان عرب با قوای انگلیسی تعداد زیادی از نیروهای انگلیسی کشته و حدود ۵۰۰ نفر از عشایر عرب نیز به شهادت رسیدند و در پی این عملیات، قوای متجاوز انگلیس تا روستای مرید از توابع خرمشهر عقب‌نشینی کردند. این پیروزی‌ها در شرایطی بود که دولت مرکزی ایران اعلام بی‌طرفی کرده بود.

سرافرازی این جهاد، برای مردم عرب خوزستان تا امروز مانده و خاطره‌ای شیرین از پیوند شیعیان با مرجعیت را در ذهن‌ها تداعی کرده است.

مزار شهدای جهاد عشایر عرب در ۱۰ کیلومتری جاده اهواز – سوسنگرد در منطقه غدیر الدعی المنیور قرار دارد.

https://biknews.ir/3984کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3984/مراسم-بزرگداشت-سالگرد-جهاد-عشایر-عرب-خ/کپی شد!