قایق سواری و شن بازی در پارک ساحلی بندر امام خمینی(ره)

گزارش تصویری قایق سواری و شن بازی در پارک ساحلی بندر امام خمینی(ره)

عکاس: علی صالحی

https://biknews.ir/3933کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3933/قایق-سواری-و-شن-بازی-در-پارک-ساحلی-بندر/کپی شد!