تولید پتروشیمی بندرامام خمینی(ره) از ۴.۵ میلیون تن گذشت

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از نیپنا، مجتمع پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) تولید انواع محصولات خود را برای تامین نیاز داخل و نیز صادرات بر اساس برنامه ریزی ها انجام می دهد.
بر اساس این گزارش، با توجه به برنامه ریزی های انجام شده پیش بینی می شود تولید در این مجتمع پتروشیمی تا پایان سال جاری به بیش از۵ میلیون تن برسد.
این گزارش می افزاید: تولید پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) در دی ماه امسال بیش از ۳۷۸ هزار تن بود که به بازارهای مختلف داخلی و خارجی عرضه شد.
همچنین این مجتمع پتروشیمی موفق شد تا پایان دی ماه امسال درمجموع ۱ میلیون وهفتصد و شصت و دوهزار تن محصول به ارزش ۸۸۰ میلیون ویکصد و هشتاد و هفت هزار دلاررا صادر کند.
گفتنی است که شرکت سهامی پتروشیمی بندر امام خمینی(ره) دارای چند شرکت تابعه است و شرکت های فراورش ، بسپاران و کیمیا شرکت های تولیدی این مجتمع محسوب می شوند که محصولات پتروشیمیایی را تولید و به بازارهای داخلی و خارجی از کشور عرضه می کنند.

https://biknews.ir/3773کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3773/تولید-پتروشیمی-بندرامام-خمینیره-از-4-5-م/کپی شد!