اعتراض رانندگان حمل کانتینر به عدم حضور بموقع کارکنان گمرک سازمان منطقه ویژه

رانندگان حمل محموله های صادراتی با ارسال پیام به خبر بندر امام خمینی(ره) اطلاع داده اند: رانندگان به عدم حضور بموقع کارکنان گمرک منطقه ویژه اعتراض دارند، این بی نظمی موجب کند شدن روند بخشی از صادرات کشور شده است.

امروز دوشنبه تا ساعت ۹:۴۵ هنوز در محل کار حضور نیافته اند. لطفا صدای ما رانندگان را به گوش مدیران سازمان برسانید.

https://biknews.ir/3762کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3762/اعتراض-رانندگان-حمل-کانتینر-به-عدم-حضو/کپی شد!