راه‌اندازی پویش مردمی «نه به انتقال آب کارون» در خوزستان

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) به نقل از خبرگزاری فارس، مردم خوزستان در اعتراض به اجرای پروژه‌های انتقال آب کارون در شبکه‌های اجتماعی پویش به راه انداختند.
مردم خوزستان عکس‌های خود را با در دست داشتن برگه نوشته‌هایی با محتوای «نه به انتقال آب کارون» در شبکه‌های مجازی منتشر کردند و مخالفت خود را نسبت به اجرای پروژه‌های انتقال آب کارون که می‌گویند منجر به خشکی کامل رودخانه کارون و تالاب‌های خوزستان می‌شود، نشان دادند.
دولت در حالی مدعی است که انتقال آب کارون صرفاً برای آب شرب است که برای تأمین آب شرب چهار استان اصفهان، کرمان، قم و یزد حدود  ۵۰۰میلیون مترمکعب آب کافی است اما هم‌اکنون یک میلیارد و ۲۸۴میلیون مترمکعب آب از خوزستان منتقل می‌شود.
همچنین در صورت اجرای طرح‌های جدید انتقال آب به میزان ۲میلیارد و ۸۰۹میلیون مترمکعب انتقال آب خواهد بود.

https://biknews.ir/3699کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3699/راه‌اندازی-پویش-مردمی-نه-به-انتقال-آ/کپی شد!