حریم و محدوده بندر امام خمینی(ره) به هیچ عنوان با هیچ احدالناسی قابل مذاکره نیست

حسین عبیداوی رئیس شورای شهر بندر امام خمینی(ره) در گفتگو با خبر بندر امام خمینی(ره) مطرح کرد:

حریم و محدوده بندر امام خمینی(ره) به هیچ عنوان با هیچ احدالناسی قابل مذاکره نیست، فصل الخطاب قانون است هرچه قانون گفت پذیرا هستیم.
وی ادامه داد: از سوی مراجع رسمی همچون وزارت کشور و استانداری درخواستی مبنی بر مذاکره بر سر حریم و محدوده نداشته ایم.
درخواست ارتقاء بندر امام خمینی(ره) به شهرستان را با محدوده مشخص ارسال کرده ایم و منتظر پاسخ مقامات عالیه هستیم.
عبیداوی افزود: چنانچه قانون ما را مکلف به مذاکره در مورد حریم و محدوده بندر امام خمینی(ره) نماید به مذاکره می نشینیم و تمکین می کنیم، در دوره چهارم شورا در زمان نماینده دوره قبل ۴ جلسه مذاکره با شورای شهر ماهشهر داشته ایم اما بی نتیجه باقی ماند و اعتقاد دارم این موضوع از طریق مذاکره قابل حل نخواهد بود.
وی در خصوص علت تاخیر در صدور حکم شهردار اظهار داشت: در مورد تائید یا عدم تائید آقای عبیاوی نمی توانم اظهار نظر داشته باشم و منتظر پاسخ از سوی استانداری هستیم.
عبیداوی با اشاره به وضعیت بررسی مالی شهرداری تصریح کرد: کمیته بررسی وضعیت مالی شهرداری چندین مورد مشکوک را در وضعیت مالی شهرداری در دوره تصدی آقای نصیری فر را مشاهده کرده اما به جهت بررسی دقیق تر، حسابرس مالی مشخص خواهد شد و پس از بررسی اسناد توسط حسابرس ویژه موضوع به مقامات منعکس خواهد شد.
وی افزود: بدهی شهرداری تا امروز قریب به ۱۳۰ میلیارد تومان است.
عبیداوی در پایان اضافه کرد: از ابتدای دوره پنجم تاکنون هیچگونه عوارض آلایندگی به بندر امام خمینی(ره) پرداخت نشده است و در بحث مالیات بر ارزش افزوده نیز یک میلیارد و هفتصد میلیون تومان دریافت شده است که برای پرداخت حقوق پرسنل هم کافی نیست.

https://biknews.ir/3335کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3335/حریم-و-محدوده-بندر-امام-خمینیره-به-هیچ/کپی شد!