آغاز سال تحصیلی جدید با زنگ مقاومت در بندر امام خمینی(ره)

به گزارش خبر بندر امام خمینی (ره)، زنگ آغازسال تحصیلی و زنگ مقاومت صبح امروز با حضور نماینده اداره کل آموزش و پرورش استان خوزستان،  خانواده شهیدان دارآفرین و شاهموردی و مسئولین محلی دردبیرستان دخترانه اندیشه نواخته شد.

ابوعلی رئیس اداره آموزش و پرورش بندرامام خمینی (ره) گفت: همزمان با مدارس سراسر کشور زنگ آغازسال تحصیلی ۹۷-۹۶ و زنگ مقاومت درمدارس بندر امام خمینی(ره) نواخته شد.

دراین مراسم پیام مدیرکل اموزش وپرورش استان خوزستان توسط نماینده مدیرکل قرائت شد.

 

آغاز سال تحصیلی 96 در بندر امام خمینی(ره)آغاز سال تحصیلی 96 در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی 96 در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی ۹۶ در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی 96 در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی ۹۶ در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی 96 در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی ۹۶ در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی 96 در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی ۹۶ در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی 96 در بندر امام خمینی(ره)

آغاز سال تحصیلی ۹۶ در بندر امام خمینی(ره)

https://biknews.ir/3270کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3270/آغاز-سال-تحصیلی-جدید-با-زنگ-مقاومت-در-بن/کپی شد!