امکان صدور دفترچه بیمه سلامت در بندر امام خمینی(ره) فراهم شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، پس از درج شکایت مردمی مبنی بر عدم صدور دفترچه بیمه سلامت و همچنین پیگیری های این پایگاه خبری، امکان صدور دفترچه بیمه سلامت در بندر امام خمینی(ره) فراهم شد.

شهروندان می توانند جهت صدور دفترچه بیمه سلامت به دفتر پیشخوان خدمات دولت واقع در بلوار جهان آرا جنب حسینیه اکراد”پست عساکره” مراجعه نمایند.

https://biknews.ir/3206کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3206/امکان-صدور-دفترچه-بیمه-سلامت-در-بندر-ام/کپی شد!