با حضور مسئولین از دانش آموز نخبه قرآنی بندر امام خمینی(ره) “نسرین دردش” تقدیر شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) نسرین دردش دانش آموز نخبه قرآنی اخیرا در رشته تفسیر رتبه اول کشور در سی و پنجمین مسابقات قرآن کشور را کسب نموده است.

این مراسم با حضور بخشدار، رئیس اداره آموزش و پرورش ، معاونت پرورشی، کارشناسان اداره آموزش و پرورش، مدیر دبیرستان جماران و مدیر دارالقرآن بندرامام خمینی(ره) برگزار و از این نخبه قرآنی تقدیر شد.

https://biknews.ir/3024کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/3024/با-حضور-مسئولین-از-دانش-آموز-نخبه-قرآنی/کپی شد!