تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) به مسابقات قزاقستان اعزام شد

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) تیم کاراته بانوان شهرداری بندر امام خمینی(ره) با مربیگری خانم زهرا علی پناه به مسابقات بین المللی قزاقزستان ۲۰۱۷ اعزام شد.

بانوان اعزامی از بندر امام خمینی(ره) به این مسابقات : فاطمه رضایی معتقد، آیناز یوسفی نیا، فاطمه سبحانی و زهرا انوشا هستند.

https://biknews.ir/2896کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2896/تیم-کاراته-بانوان-شهرداری-بندر-امام-خم/کپی شد!