نقدی بر آنچه در چهارشنبه آخرسال در بندر امام خمینی(ره) گذشت

حمله به بانک صادرات بندر امام خمینی در چهارشنبه سوری

نقدی بر آنچه در چهارشنبه آخرسال در بندر امام خمینی(ره) گذشت

اصل شادی و تخلیه هیجانات قطعا نه از نظر عرف و نه از نظر شرع ناپسند نیست البته با قیودی از جمله اینکه سبب آزار و اذیت دیگران نگردد.

متاسفانه این مراسم سالیانی است به برکت واردات مواد محترقه چینی و گاها دست ساز، از یک شادی و تخلیه هیجان تبدیل به یک آسیب و ناهنجاری اجتماعی همراه با حوادث دلخراش بدل گشته است.

اما بدعت تخریب اموال عمومی و خصوصی مانند آنچه در چهارشنبه آخر سال در مرکز شهر ما اتفاق افتاد از یک ناهنجاری اجتماعی پا را فراتر گذاشته و تبدیل به نا امنی اجتماعی شده است، بدعتی که اگر با مسببان آن برخورد جدی و قاطع نشود قطعا در سال های آینده و مناسبت های بعدی از چند بانک و مغازه اطراف فراتر خواهد رفت.

مسئولین امنیتی و انتظامی شهر علاوه بر چاره اندیشی برای عدم وقوع حوادث این چنینی باید با دستگیری و برخورد قاطع با عوامل نا امنی اجتماعی شب گذشته در مرکز شهر، از حریم امنیت مردم و اموال عمومی و خصوصی دفاع نمایند و کوتاهی در این زمینه به هیچ عنوان قابل توجیه نیست.

https://biknews.ir/2719کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2719/نقدی-بر-آنچه-در-چهارشنبه-آخرسال-در-بندر/کپی شد!