گزارش تصویری نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره) نمایشگاه هنرهای دستی سرکار خانم نسرین درویشی در فرهنگسرای مهر بندرامام خمینی(ره) برگزار شد.

گزارش تصویری این نمایشگاه را ببینید.

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

نمایشگاه هنرهای دستی نسرین درویشی

https://biknews.ir/2673کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2673/گزارش-تصویری-نمایشگاه-هنرهای-دستی-نسر/کپی شد!