هنوز برق خوزستان قطع است

«آیت‌الله کعبی» عضو خبرگان رهبری:


ادعاهای رئیس سازمان محیط زیست درباره خوزستان واقعیت ندارد.

هنوز به خاطر ادامه شستشوی تجهیزات برقی، برق قطع است، مسئولین مربوطه گفته‌اند که تا ۱۸ روز دیگر این شستشو طول می‌کشد.

اگر وضعیت به این شکل پیش برود ممکن است خوزستان تا ۱۰ سال آینده تبدیل به یک کویر شود.

https://biknews.ir/2644کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2644/هنوز-برق-خوزستان-قطع-است/کپی شد!