سخنرانی دکتر حسن عباسی در محفل جوانان انقلابی بندر امام خمینی(ره)

در نشست جوانان انقلابی بندر امام خمینی (ره) مطرح گردید:

 

دکتر حسن عباسی:

امروز علت مشکل ۱۷ساعت قطعی برق خوزستان را با بی شرمی به مساله دفاع از سوریه و عراق گره میزنند.

بودجه محیط زیست و آلایندگی بیشتر از بودجه نظامی است اما مسولین که عرضه کار ندارند بهانه میگیرند که بودجه خرج سوریه شده است.

مدیر بی عرضه مدیری است که به جای اینکه از مدافعان حرم ما تشکر کند واز این فرصت اشتغال و بازار اقتصادی که هم اکنون در سوریه وجود دارد استفاده کند به مدافعان حرم خورده میگیردو به انها زخم زبان میزنند.

برعکس آنها مدافعان حرم و رزمندگان که فواد قلب فاطمه(س) هستند آنان ثمره “شقاف” مادرانشان هستند.

ما اسیر سه فتنه در کشور هستیم فتنه آمریکا ، تحولات منطقه و تروریستها، لیبرال های درون کشور.

بعضیها به دنبال این هستند که اقتصاد را از درون خراب کنند و مردم را رو به روی حکومت قراربدهند و دستگاه های امنیتی و نظامی را به جان مردم بیندازند که کور خوانده اند چون مردم خود جز امنیت این کشور هستند.

شنیدم در برخی شهرهای خوزستان ماموران انتظامی امده اند و جلوی مردم را گرفتند حال اینکه مقام معظم رهبری فرموده اند که این مردم گله مند هستند.
مردم از مدیران بی لیاقت ناراضی هستند و مسول و مدیر اتو کشیده که فساد آنها فقط برگزاری کنسرت است، مسولان انتظامی و امنیتی هوشیار باشند به انها تذکر دهند و جلو آنها رو بگیرند.
فردی که در کشور ما سمتی و مسولیتی را میگیرد آیا باید به کسی که حقوق نجومی میگیرد ذخیره نظام بگوید او در ظلم ظالم شریک است.

https://biknews.ir/2592کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2592/سخنرانی-دکتر-حسن-عباسی-در-محفل-جوانان-ا/کپی شد!