کسب مقام سوم مسابقات کشوری رباتیک دانش آموزان

کسب مقام سوم مسابقات کشوری رباتیک دانش آموزان توسط دانش آموز مقطع سوم ابتداییپارسا فردین از شهر #بندرامام را تبریک می گوییم.

https://biknews.ir/2557کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2557/کسب-مقام-سوم-مسابقات-کشوری-رباتیک-دانش/کپی شد!