اعتراض به بیکاری جوانان

تجمع مردم #شهرک_طالقانی در حاشیه نماز جمعه در اعتراض به بیکاری جوانان شهرک و بی توجهی به مشکلات اخیر خوزستان

https://biknews.ir/2554کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2554/اعتراض-به-بیکاری-جوانان/کپی شد!