گزارش تصویری جشن شهرآورد هشتادو چهارم در بندر امام خمینی(ره)

گزارش اختصاصی خبر بندر امام خمینی(ره)

عکاس: عباس رضاوی

https://biknews.ir/2451کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2451/گزارش-تصویری-جشن-شهرآورد-هشتادو-چهارم/کپی شد!