سازمان حمل ونقل همگانی و اتوبوسرانی بندرامام خمینی(ره) تاسیس میشود

رئیس کمیسیون برنامه وبودجه وحقوقی شورای اسلامی شهر در گفتگو با خبر بندرامام خمینی(ره)

داوود مجدم از طرح وموافقت تاسیس سازمان حمل ونقل همگانی و اتوبوسرانی در کمیسیون برنامه وبودجه و حقوقی شورای اسلامی شهر بندرامام خمینی(ره) خبر داد.

ایشان افزود: لازم به ذکراست  هم اکنون این سازمان بصورت مشترک با شهرستان ماهشهر مشغول به فعالیت بوده که با پیگیری شورای شهر وشهرداری وایجاد تمهیدات وزیرساخت های موجود،مجوز آن قابل استحصال از وزارت کشور واتحادیه سازمانهای حمل ونقل همگانی می باشد.
مجدم ادامه داد: تاسیس این سازمان گامی موثر درخدمات رسانی به شهروند ن عزیز بندرامام خواهد بود.
ایشان در پایان از دومین جلسه این کمیسیون با موضوع  ادامه بررسی وچکش کاری بودجه پیشنهادی و توسعه آرامستان بهشت سید سجاد در بودجه سال ۹۶ خبر داد .لازم به ذکراست  جهت کارشناسی کردن واولویت بندهای ادامه این جلسه به هفته آینده موکول گردید.

https://biknews.ir/2310کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2310/سازمان-حمل-ونقل-همگانی-و-اتوبوسرانی-بن/کپی شد!