قهرمانی ورزشکاران بندرامامی در رشته رزمی سوپر ساباکی دهلی نو هندوستان ۲۰۱۶

مدال آوری ورزشکاران بندر امامی در رشته رزمی سوپر ساباکی به کشور هندوستان و برگزاری مسابقات قهرمانی ۲۰۱۶ در دهلی نو با شرکت ۲۸ کشور، آقایان حسن سیاحی در وزن ۷۰-کیلوگرم مقام اول، رسول دریس در وزن ۹۰-کیلوگرم مقام اول، جواد مجدم در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم مقام دوم و آقای فریبرزصادق نیا در وزن مثبت ۹۰ کیلوگرم موفق به کسب مقام سوم شدند.

همچینین آقای فریبرز نیا در مسابقات کاتا نیز موفق به کسب مقام اول گردید.

https://biknews.ir/2061کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/2061/قهرمانی-ورزشکاران-بندرامامی-در-رشته-ر/کپی شد!