اعتراض امام جمعه بندرامام خمینی(ره) نسبت به وضعیت مالی شهر

حجت الاسلام تابش امام جمعه بندرامام خمینی(ره)

صوت اعتراض امام جمعه بندرامام خمینی(ره) نسبت به وضعیت مالی شهرداری.