با حکم مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان

سرپرست بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد

مصطفی قائدی با حکم مدیرکل بنادر و دریانوردی خوزستان به سمت سرپرست بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد.

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، طی حکمی از سوی عادل دریس مدیرکل بنادر و دریانوردی استان خوزستان مصطفی قائدی به سمت سرپرست بنادر و دریانوردی آبادان منصوب شد.
پیش از این رضا سفاری مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان را برعهده داشت.
مدیریت بنادر و دریانوردی آبادان شامل سه بندر، آبادان، اروند کنار و چوئبده می باشد که زیر نظر اداره کل بنادر و دریانوردی استان خوزستان – بندر امام خمینی(ره) فعالیت می‌کنند.

https://biknews.ir/14069کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/14069/سرپرست-بنادر-و-دریانوردی-آبادان-منصوب/کپی شد!