نگاه مجلس و دولت به تولید نگاهی ناکارآمد است

علی گلمرادی عضو کمیسیون انرژی مجلس طی بازدید از مجموعه هواساز اظهارداشت: باید رویکرد نهادهای سیاسی دولت و مجلس نسبت به خیلی از مسائل تغییر کند چرا که نگاهی که امروز به تولید وجود دارد نگاه ناکارآمدی است.

وی افزود: وقتی که ما یک سیاستگذاری و آن را انجام می دهیم اما دررابطه با موضوعی خاص، نتیجه کامل حاصل نمی شود؛ حتما در آن سیاستگذاری و اجرای آن اشکالاتی وجود دارد.

وی با بیان اینکه نکته ای که باید مورد توجه قرار گیرد این است که این شعار باید در برگیرنده همه آحاد جامعه اعم از مسئولین و مردم شود گفت: همه باید متناسب با تکالیفمان نقش خود را ایفا بکنیم.

عضو کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: البته کار را ساده نمی بینم چون تا الان بسیاری از مسئولین تنها در حد شعار و گفتمان به این موضوع ورود کرده اند . امروز مشکل اساسی در همین بخش است زیرا با حل این مشکل قادر خواهیم بود اشتغال و معیشت مردم را نیز حل کنیم.
گلمرادی گفت: این یک تکلیف اخلاقی است اگر مدعی هستیم به عنوان یک مسئول جمهوری اسلامی باید آنچه که به نفع کشور و نظام است باید مورد توجه قرار بدهیم.

وی با بیان اینکه در این زمینه حتما وزاارت صنعت و معدن باید برای حمایت پای کار باشد اشاره داشت: فکر می کنم فاصله ای که بین تولید کننده و قانونگذار وجود دارد باعث می شود بخشی از دغدغه ها مغفول بماند.

وی یادآورشد: تا زمانی که مشکلات مطرح نشود و یا مورد تاکید جدی قرار نگیرد وضعیت تغییر نمی کند. هر چند که همه ما ار بخش زیادی از مشکلات آگاه هستیم.

این نماینده خاطرنشان کرد: با این حال این توجیه را برای خود محفوظ بدانیم که عدم اشرافیت باین راهکارها برای حل مشکل به عنوان یک راه حل می تواند مورد توجه باشد که این امر نیز با تعامل تولید کننده با مجلس مرتفع می شود.
بی توجهی به موضوع تولید ملی جفا در حق کشور است . همه ما متوجه هستیم که راه برون رفت از مشکلات حمایت از تولید داخلی است.

این نماینده اظهارداشت: در حال حاضر دولت به عنوان یک کارفرمای بزرگ دیده می شود و اقتصاد و صنعت ما دولتی است خیلی خرید ها توسط دولت انجام می شود یعنی دولت هم می تواند خریدهای خود را از تولید داخلی انجام دهد و از آن حمایت کند. مجلس هم در جایگاه قانونگذاری و نظارت باید در صحنه حضور بیابد./نبض نفت

https://biknews.ir/4949کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/4949/نگاه-مجلس-و-دولت-به-تولید-نگاهی-ناکارآم/کپی شد!