اقتصاد مقاومتی خوراک خبرخوان خوراک اتم

قطب کاتالیست پتروشیمی در یک دانشگاه ایجاد می‌شود مدیر تحقیق و توسعه شرکت پتروشیمی کارون با اشاره به اتمام ۱۳ پروژه تحقیقاتی در این شرکت طی یک‌سال گذشته و تولید چند ماده اولیه وارداتی و…