بندر امام خمینی(ره) پیشرو در استقرار بنادر نسل سوم کشور

به گزارش خبر بندر امام خمینی(ره)، محمد راستاد با اشاره به اینکه بنادر نمی‌توانند فقط متکی به اسکله و محوطه نگهداری کالا باشند و نیاز به پسکرانه‌هایی دارند که در آنجا فعالیت‌های ارزش افزوده و مراکز توزیع و لجستیکی شکل بگیرد، اظهار کرد: یکی از بزرگترین بنادر ما اکنون از نظر دارا بودن پسکرانه‌های مناسب، بندر امام خمینی (ره) در استان خوزستان است که حدود ۱۱ هزار هکتار از محوطه هایش به مرور در فاز‌های توسعه‌ای بندر قرار می‌گیرد و تاسیسات تولیدی و ارزش افزوده خوبی در پس کرانه بندر امام شکل گرفته است.
وی با بیان اینکه در بندر امیرآباد هم با ۱۰۶۰ هکتار محوطه، شرایط مناسبی برای ساخت کارگاه‌های تولیدی و کارخانجات بوجود آمده است، گفت: در خصوص مهمترین بندر در استان هرمزگان یعنی بندر شهیدرجایی نیز ۲۴۰۰ هکتار از اراضی با همین رویکرد در حال الحاق به اراضی موجود بندر است تا فعالیت‌های صنعتی، تولیدی، ارزش افزوده‌ای و مراکز لجستیکی آن سامان گیرد.
مدیرعامل سازمان بنادر و دریانوردی، ادامه داد: در بندر چابهار علاوه بر اراضی موجود بندر و زیرساخت‌هایی که انجام شده مراحل الحاق ۴۰۰ هکتار در پسکرانه بندر در دستور کار است.
راستاد با اشاره به اینکه در بندر بوشهر با توسعه بندر از سایت موجود به سایت جدید در جزیره نگین، امکان توسعه پس کرانه‌ها تا ۴۰۰ هکتار فراهم شده است، خاطر نشان کرد: سازمان بنادر با رویکرد الحاق اراضی پسکرانه‌ای و پشتیبانی در صدد است بنادر موجود، به بنادر نسل سوم ارتقاء پیدا کند.

https://biknews.ir/6566کپی شد! https://khabarbandaremamkhomeyni.ir/6566/بندر-امام-خمینیره-پیشرو-در-استقرار-بنا/کپی شد!